Etikettarkiv: Försäkringskassan

Bönemöte för missförstådda politiker

Förnya Tankebanan

Människorna förstår inte genierna


Folket har inte riktigt förstått att Försäkringskassan faktiskt blivit mycket bättre beklagar sig Christina Husmark Persson i dagens AB. Kanske vi alla ska försöka hjälpa henne så att hon inte känner sig så purken över att folket ständigt verkar missförstå och förstå fel.

Politikerna är de missförstådda genierna, nu ber vi.

Bloggens stödjer tungomålstalande turbobön
Jag har bett några att köra lite extra tungomålstal i afton så att resten av mänskligheten också skall kunna förstå vilket underbart jobb alla konsulter gjort och hur underbart det jobbet är utfört. Vi tycker att inte någon alls ska behöva känna sig utanför så alla atletkristna fullblodstroende av första klass, Hailie Selassie superrastafaris, överviktiga judar och skäggpraktsmuslimer och inte minst alla de onämnda som våra fattiga ord inte ens omtalar. ska kunna samsas tillsammans i ett enda stort bönemöte för att snacka lite med gud i en verkligt realofob samstämmighet.

Nya metoder för att få prällarnas uppmärksamhet uppfinns hela tiden, men kan samfunden verkligen bota politikernas otroliga otur? Då får man nog be som galningar för mer än bara kändisar i nöd.
Nu med extragarantier mot utanförskap
För att slippa att någon ska behöva känna sig utanför i någon av de självupptagna församlingarna av gudomlig helighet har vi beslutat att ni var och en kan be ensamma i stället för att på så sätt allesammans förenas i den gudomligt individuella bönestundens njugga sönderfall.
Dvs vi skapar en win-win situation där alla tjänar på den gudomliga helighetens fantastiska mirakel precis som i alla tider, så ta bara emot nu och gnäll inte era negativa jävlar.

AB rapporterar att förre blir sjuka av jobbet och att folk vräker ur sig vad som helst. En streamad bön i realtid kanske kan hjälpa människorna att förstå sig på politikernas genialitet? Eller hjälpa kyrkan mot ungdomens otro?

Läs även andra bloggares åsikter om Försäkringskassan, Realofobi, Realofob, politiker, oförståndet, ståndsmässighet, sjukdom,intressant nog

Folket ska inte behöva känna sig lemlästade åk ut och bada i stället och var glada. Har folk inte bröd kan de väl äta kakor i stället. Passar inte bygorna testa med kilt, ibland är det verkligen svårt att veta vad man ska tro på och det är väl där någonstans Lycra kommer väl tillpass.

Sjuka regeländringar gör människor ännu sjukare

På Debatt i GP 29 juni skriver Christina Husmark Pehrsson om att regeringen inför hårdare regler för sjukersättning, och lyckas med statistik vrida det till att dessa hårdare regler sker för de sjuka kvinnornas egen skull. Hennes argument faller dock helt platt när du samma dag i del två i GP kunde läsa om Helena Kozova, som är en av de många som lever på tillfällig sjukersättning, och liksom många andra sjuka betackar sig Husmark Pehrssons ”hjälp”.
Dessa regler drabbar naturligtvis inte bara personer med fysiska funktionsnedsättningar eller somatiska sjukdomar, utan reglerna skärps också för dem med psykiska funktionsnedsättningar. Förmodligen kommer denna grupp drabbas hårdare, då deras problematik inte är lika handgriplig eller synlig som i de första två.
Som ordförande för Attention i Göteborg, möts jag av stor oro inför hur dessa hårdare regler kommer att drabba denna grupp. För många med neuropsykiatriska funktionshinder är aktivitets- och sjukersättning den vanligaste inkomstkällan.
Den problematik som Maria Sköljd lyfte i sina två artiklar är på inget sätt obekant för Husmark Pehrsson. Bland de brukarorganisationer som fick möjlighet att inkomma med remissvar om de nya reglerna var kritiken genomgående. Ifall Husmark Pehrsson inte orkade läsa svaren har dessa åsikter framförts på flera andra sätt, men intresset för dialog från Socialdepartementets sida har i denna fråga varit obefintligt.
Det går inte att göra en annan tolkning än att regeringen redan innan bestämt sig för att köra över dessa organisationer fullständigt och att all tillstymmelse till lyhördhet setts som onödig.

Det kan låta fint att säga att man vill satsa på rehabilitering men det är svårt att se ett samband med hur försämrade sjukförsäkringsregler ska lösa bristerna inom vården eller sämre socialt skyddsnät gör människor friskare.
Neuropsykiatriska funktionshinder går dessutom inte att rehabilitera bort, med rätt medicin, terapi och ökad självkännedom ökar de flestas livskvalitet men mycket av grundproblematiken kvarstår. För denna grupp är det snarare arbetsmarknaden som är i behov av att rehabiliteras, men den framstår fortfarande som lika sjuk med orimliga krav.
Det är därför en klen tröst att Husmark Pehrsson äntligen uppmärksammat oviljan från företagens sida att anställa personer med nedsatt arbetsförmåga. Exakt hur företag ska stimuleras till att anställa dessa nämner hon dock inte.
Reformen med särskilt nystartsjobb har tyvärr inte inneburit något större genombrott och lönebidrag har haft väldigt liten effekt, så var är det tänkt att dessa människor ska få arbete?
Kanske på något av de resursjobb som presenterats tidigare, som förövrigt påminner väldigt mycket om de från borgerligt håll hårt kritiserade plusjobben, som bland annat Anders Borg kallade för kontraproduktiva. Varför skulle då denna åtgärd leda till att fler får arbete nu?

Kanske sitter Socialdepartementet på hittills oprövade åtgärder som ännu inte presenterats och som kommer lösa all problematik på arbetsmarknaden och inom vården, men varför inte genomföra sådana förändringar först?
Det hade varit betydligt bättre att se till att det fanns arbetsplatser för dem med tillfällig sjukersättning att återgå till, istället för att som nu utförsäkra denna grupp och hoppas på det bästa. Det är nämligen svårt att se på vilket sätt hälsan gynnas med ett hot om att riskera förflyttas från Husmark Pehrssons metaforiska utanförskap till att rent krasst hamna ute på gatan. Möjligen skulle väl det leda till en ökad psykisk ohälsa som skulle meritera för permanent sjukersättning från Försäkringskassan, fast det var väl knappast avsikten med ändringen?
Det är förövrigt glädjande att Husmark Pehrsson i ett pressmeddelande gått ut med att hon till hösten vill träffa personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning för en diskussion om deras situation. Ett tips inför framtiden är att möten med dem som berörs och som faktiskt har praktisk erfarenhet av ämnet som beslutsfattare oftast saknar sker i god tid innan nya förslag presenteras, och inte efter att beslut redan är genomklubbade. Annars riskerar fler lika ogenomtänkta förslag som det om sjukskrivningsreglerna fattas av riksdagen.

GP, Pressmeddelande, GP

Henrik D. Ragnevi