Etikettarkiv: CAC

CHAAC i Maya riket Kuk i Egypten

I Ekot av din gravitation, stannar du!

Ut ytan i naturens mellan rum lyssnar

I CAC-hålets tecken och den stora rymdskraparens namn. Från det feta symboliska ringverket i atomer och planeter till stuffet som gjorde den här planeten populär – O – Den stora nollan, Ser O också Syre.

-Ta ett djupt andetag och häng med

Steg för steg ska vi nu titta på hur brist på O prekonditionerar för Schizofrenia.

Först kan vi alla notera en rad tecken eller pilar som pekar i en riktning mot att just syrebrist är en mycket viktig faktor när det gäller just prekonditioneringen för att utveckla tillstånd som liknar det som idag kallas schizofreni.

Resan genom världsrymden

Två skott

Ett från krocken som förde hit svavel

Ett från den första pucken och gummivulkaniseringen

Men CAC är ju CAC och det finns egentligen bara en bak

8 – 16 – syre – till – svavel

Den första gummi pucken och aztecernas första stora bollspel. Spelet handlade en del om död och

återfödelse i och vid rymden. Över planen och runt omkring synd det bördiga ormhelgonen ChaC. Målet

i spelet är en ihålig ring – O – med en flätad orm runt sig. Eftersom tiderna skiftar så har Chac i det idet en CAC-

aztekiska tidevarvet en ställning som påminner väldigt mycket om dagens CAC fast uppochned.

Titta gärna på den platta magen och se hur lätt det går att vända ChaC till CAC i den gummibehjulade rollatorns mening, –  O  – Tecknet är dock detsamma. Tecken O eller bara en nolla som vissa säger, är den symboliska gestaltningen för CAC-hålets befjädrade ringfläta.

Tecknet för svavel är en pinne genom Chac Teckent O vilket på rena grekiskan blir ?

Processen för att göra den första gummipucken är uppkallad efter den romerska eldguden Vulcan. Den ser ut som ett O. Vid vulkaniesering så blands en massa  ?  i formen av ett O till en massa X.

Om vi nu ställer och på en gyroskåpstation intill Jupiters gravitationsbälten och tänker på en krock för några miljoner år sedan. Blir det roligt då? Cysteine – methionine

Kan vi skjuta en ring av vågor, vågrörelser eller S från yttre rymden via målet i aztecernas första stora bollspel direkt till den moderna människans dykdräktsmaterial för att sluta som en natt på den mänskliga sömnens bädd. Vulkan är ett gamalt namn för eldguden, den mayanska CAC är dock en regngud, pfssst!

Att våga med disulfidbryggor kan vara ett mera permanent ställningstagande i barberarens mening, men även i den himmelska lockelsens. Spelar gravitationen någon roll för den som vandrar med kartan i en katakomb? Tja, utan den skulle sannolikt vare sig vandraren eller katakomben funnits. Det är minst sagt hårnålen i kompassen. Är katakomben dessutom gjord av mjukvävnad så förändras ju hela kartan om gravitationen förändras, eller hur?

The have long cylindrical gateways in networks to supply the best ionic depolarizing currents

The senses of Molecular sequences in the migratory maps.

The decrerase in  random motions (temperature)  and the less absorbed energy reflects the same mirror.

K. The currents arise mostly from inward

movement of NaC in exchange for KC. These ions bind

to very few organic molecules and hence cannot

In Latin, the word is variously written sulpur, sulphur, and sulfur (the Oxford Latin Dictionary lists the spellings in this order). It is an original Latin name and not a Classical Greek loan, so the ph variant does not denote the Greek letter ?. Sulfur in Greek is thion (?????), whence comes the prefix thio-. The simplification of the Latin words p or ph to an f appears to have taken place towards the end of the classical period.[9][10]

In plants and animals the amino acids cysteine and methionine contain sulfur, as do all polypeptides, proteins, and enzymes which contain these amino acids. Homocysteine and taurine are other sulfur-containing acids which are similar in structure, but which are not coded for by DNA, and are not part of the primary structure of proteins. Glutathione is an important sulfur-containing tripeptide which plays a role in cells as a source of chemical reduction potential in the cell, through its sulfhydryl (-SH) moiety. Many important cellular enzymes use prosthetic groups ending with -SH moieties to handle reactions involving acyl-containing biochemicals: two common examples from basic metabolism are coenzyme A and alpha-lipoic acid.

Disulfide bonds (S-S bonds) formed between cysteine residues in peptide chains are very important in protein assembly and structure. These strong covalent bonds between peptide chains give proteins a great deal of extra toughness and resiliency. For example, the high strength of feathers and hair is in part due to their high content of S-S bonds and their high content of cysteine and sulfur (eggs are high in sulfur because large amounts of the element are necessary for feather formation). The high disulfide content of hair and feathers contributes to their indigestibility, and also their odor when burned.

Nedan hur en omgjord metabolism kommer att generera mindre disulfider men konsumera mera disulfider genom redox och en redoxtorubo som skapas via olmecs procedur

Glycoproteins form mixed disulphides with oxidoreductases during folding in living cells

The principal cities of this “Teotihuacan

Corridor,” the major commercial route to the Gulf and to the south, dominated and cut it. He further suggests that the “Olmeca-Xicalanca” of the later chronicles took over Cholula and established Cac-axtla as a capital.

Fortresses and fortified cities were established in the zone (Garcia Cook 1981). According to this perspective, Teotihuacan’s world may have ended with both a crack and a squeak. Post-collapse Ox-totic-pac-Xometla-phase materials of Teotihuacan are found within a much shrunken and perhaps devastated city. Although Rene Millon (1988) interprets the evidence otherwise, the four hundred instances of fire in structures along the Street of the Dead, and the two hundred occurrences in other parts of the city, tie together.

 

Att denna vind bara vågar vara

fågel jorden över

“2 Serpent Eye,” for example. The distinctive features of Tula writing

seem to be closely related to the system found at Xochicalco, according to Acosta (1964b), as well as to that of the murals of Cacaxtla. The glyph for cipactli (alligator) is often found at the top of columns.

Håricus Hålicus Derivata Medicus & CAC – Kryssens globalitet

He faces a file of c warriors, and a line of feathered serpents undulates above the whole scene. The feathered serpent again (as at Teoti-huacan) is associated with rulership. This scene and sculpture and the dais are practically duplicated at the Temple of the Warriors in Toltec Chichen,

Yucatan Cempoala was the first major Mesoamerican city to be seen by the Spaniards. Cortés’s expedition went there at the invitation of the Totonac leaders and was warmly received by a ruler whom they affectionately called

“the Fat Cacique.”

Nox as in night Nox as in NAD dependent Sirtuins or clockwork, the oscillating circadius. but first magnetosense.

Just the balance.

————————-

Den oändliga konserten

Den elementära spiritualitetens boningar

Hälsa regnet välkommet Cha-Chaak cermonin i närheten av yucatan

(”Plumed Serpent”, ”Feathered Serpent”)

Kukulkan (”Plumed Serpent”, ”Feathered Serpent”) is the name of a Maya snake deity that also serves to designate historical persons. The depiction of the feathered serpent deity is present in other cultures of Mesoamerica. Kukulkan is closely related to the god Gukumatz of the K’iche’ Maya and to Quetzalcoatl of the Aztecs.[1] Little is known of the mythology of this pre-Columbian deity.[2]

In Yucatec the name is spelt K’uk’ulkan and in Tzotzil it is K’uk’ul-chon.[12] The Yucatec form of the name is formed from the word kuk (feather) with the adjectival suffix -ul, giving kukul (feathered),[13] combined with can (snake),[14] giving a literal meaning of ”feathered snake”.

Vi tyckte nästan som om det lät som kuckeliku men det var något uråldrigare det var Kukulcan, det gamla mayanamnet för den  befjädrade ormen som CAC-hålet förtalte sitt spörsmål om. tHEN. Att andas på spegeln – Men får du ingen bra luft tar spegeln ena hälften! (vilket i sammanhanget kan betyda att malate L/D relationen kommer att förändras och det är en mätare bland många andra)

Hönapöna och så vidare skörda hönapöna och så vidare, skörda hönapöna … Rummet mellan bladet, trädet mellan världarna.

According to the Popol Vuh, the Hero Twins were Xbalanque and Hunahpu. Together with their father

and uncle, Hun-Hunahpu and Vucub-Hunahpu, they were ball-players. Following his defeat in the ballgame, the father was killed by the lords of Xibalba, and his skull was hung in a tree. When the daughter of one of the lords of Xibalba, Xquic, approached the tree, the skull talked with her, and then spat into her hand. In this way she became pregnant with the Hero Twins. The Twins grew up to avenge their father, and after many trials, finally defeated the lords of the Underworld in the ballgame.

Popol Vuh features other episodes involving the Twins as well, including the liquidation of a proud avian deity, Vucub-Caquix, and of his two demonical sons. The twins also struggle against the Howler Monkey Gods, who were patrons of artists and scribes, and according to Popol Vuh were also sons of Hun-Hunahpu.

Ett skott från höften

The other main source for Hero Twin mythology is much earlier and consists of representations found on Maya ceramics until about 900 A.D. Clearly recognizable are the figures of Hunahpu, Xbalanque, and the howler monkey scribes and sculptors. Certain scenes are suggestive of Popol Vuh episodes. The Twins’ shooting of a steeply descending bird (the ’Primary Bird Deity’) with blowguns has been taken to represent the defeat of Vucub-Caquix. Another identification involves a hypothetical extension of the Popol Vuh narrative: the principal Maya maize god rising from the carapace of a turtle and held by the Hero Twins is believed by many to visualize the resurrection of the Twins’ father, Hun-Hunahpu. Aint that Frolic?

It has been noted that in the upperworld scenes of the Popol Vuh, Hunahpu takes the dominant role, whereas in the underworld-related scenes, Xbalanque is the leader. Las Casas described Xbalanque as having entered the underworld as a war leader. Xbalanque is also the male protagonist in the Q’eqchi’ myth of Sun and Moon, where he is hunting for deer (a metaphor for making captives), and is already mentioned by Las Casas in connection with the Q’eqchi’ town of Coban. In these cases, Hunahpu has no role to play.

The name, ”Xbalanque” has been variously translated as ’Jaguar Sun’ (x-balam-que) and ’Hidden Sun’ (x-balan-que). The initial sound probably stems from yax (’precious’), since in Classical Maya, a hieroglyphic element of this meaning precedes the pictogram of the hero. For the combination of prefix and pictogram, a reading as Yax Balam has been proposed. The name, ”Hunahpu”, or rather, Hun-ahpu , is usually understood as Hun-ahpub One-Blowgunner, the blowgun characterizing the youthful hero as a hunter of birds.

In classical Maya ceramics, the twins are regularly depicted together with the main Maya maize god. Hunahpu is distinguished by black spots on his skin, which are probably those of a corpse, i.e., of one who descended into the underworld. Xbalanque is distinguished by jaguar patches on his skin and by whiskers or a beard.

Chowchow och de pyramidiala eldgafflarna i klocktornen.

CAC sings: And the howler money scarps and sculptures the wind…  and they just could not get air,  just that. O o O. CAC – O.

Tall king speak in, underworld close the gate open the gate. Bemanna portarna.

Sigmund Freuds Drömmar tolkas

Att hänga efter en större illgrön skördetröska på Reperbahn iklädd lederhoosen från 1800-talets början, äro icke alla förunnat vibrerade gud allvarsamt till den tolkande cyklisten bakom. -Du hänger väl med? Först alla horlänkar, självtillfredsställelsebåsen. Vad är din teori om jag inte först blir tillfredställd? 2 glas mjölk och en pepparkaka – Jag tror inte på gud om jag inte får smaka.

ADD av Facebook

Flickr ADD HistoryADHD Coach (pre:CAC)

-Flickr  ADHD och ADD – youtube ADHD och ADD

Men såsom sådden av andevisningarnas skörd så kommo också tiderna att förändras. Människorna togo sina rynkor bort och förhindrade dem att komma ånyo. Kostigarna blev stora vägar och allt gick så mycket snabbare, skördarna likaså.

Men ändå.

Vid vägs ände var det något som hände. Jag mötte en krämare på glid och kunde icke annat än att fråga -Tänk om du vore en glidare på kräm. Först många år senare kom jag att fråga mig själv huru outgrundligt jag vandrat i återvändsgrändernas vaggande härad. Å huru jag den dag det begav sig ändock vandrat upp för ett utav de brantaste bergen och ingen mött förens ena foten var nära att sättas på toppen, men där stodo ändock mitt möte och krämaren på glid.

Fört nu insåg jag att mötet måhända haft något emot sig. Då jag en dag fötts vid bergets fot och aldrig sett någon gå upp, än mindre hört talas om den uppgående fotens vägning.

Och där har vi fälgkörarnas epistel nummer 7: I ett gnistregn av helvete.

Vilka linjer ser du själv när din själv ängslas i mörkret? Vilka vägar syr din hovdam för verkligheten upp? Är det bara gardiner av imaginär fromage?

Med tiden i de raka snabba vägarnas rike kom vägbulorna, små guppande vaggor för de som åkte i förflyttningsdroskorna med sina förgängliga kroppar. Bergets grusmaskineri som en rock around the road –  walk over.

Ängdalsgaloppens hedar och konturen av vad du nu ser, när du som kallar dig jag – här skulpterar mitt tidsrum. Jaget är ju alltid jaget sa Sigmund, men blev genast anfäktad av en fråga som kom att jaga honom länge – Men om jaget inte består av en massa ”det” som speglas i en ring, hur kan det egentligen uppstå?

Är inte just jaget som självreflektionens identitetsgyro det perfekta exemplet på cirkelbevis, sa gud och spelade betänkligt fundersam innan Sigmund förvandlades till en loppa av CAC-hålet, för att se mekaniken i Individualitetens klocktorn och identitetsförsvaret av en konstruerad verklighetsdiet vad är egentligen det? Vad är verkligen äkta sa CAC och varför hyser identiteten ett så intimt förknippat försvar. The strangeness of the unusual. Om alla till stor del delade identitet torde insikten om att paranoian kommer från dig vara ganska välbeställd eller åtminstone mera besutten är dina gubbtuttar, spindla fram monokeln och se

-Den sociala konstruktionsgrunden för det egentliga arslet, har herr terapeuten någonsin funderat över kugghjulen i det kulturspecifika  drevet? Kan vi någonsin ta ert jag på allvar nu när vi alla vet att det består av speglar som speglar varandra och snarare är arketypen av cirkelbevisens trötta tungsinne?

Vad kan annars vara mer cirkelbevisande än en egenartens fundamentala självupphängning? Är det inte snarare ett av de mest elementära bevisen på att vi alla är ganska lika i strävan att verka olika, som om kulturen inte skulle klara av trycket av den stereotypa rantningens Homo Erectus som gång på gång sätter sig ovan de vulkade hjulen utan att se varifrån asfalt och krita kommer ifrån. Blommor och ben anamma nästa scen.

Autobahn Zwang ont wahn

-Ååh gud jag dör… . . Autobahn autobahn. Alla dessa kurvor alla dessa svängar, timglasfiguerna i mitt sinne utan dem somnar alla. Ditt landskap är ett drömlandskap, kanske dags att vakna någon dag?

Gud, CAC och Tant svart i Rymden ett blygsamt intro

 

CAC i Drömlandet

Hur fungerar narkosen.

Jag bad på mina knän framför den helgade CAC om att få en vision om hur narkos egentligen fungerar i djupet. Efter att ha skakat mitt huvud och stängt ögona ser jag en massa ringar. Ringarna flyter runt i ådrorna. SÅ  ENKELT VA? När du verkligen når en dröm är du fylld av CAC! Jag såg runda bubblor färdas i bultande gallopp jag såg dessa runda urhål, vara åtskilda i grundtillstånden, såsom materien och CAC-hålsanden.

Gångbar teoribildning kan vara att det runda som är åtskild i grundtillståndet från det övriga som strömmar i samma ådra kan vara kroppens sätt att visa CAC ära utifrån sin simpla genetiska skolning. Gissningen blir därför att det är gasbubblor som färdas i ådrorna och om de är av en viss typ så kommer drömmen snart. Det är samma princip för alla drömtillstånd egentligen, CAC måste fram. CAC-hålet måste på något vis visas i gången. -så här ser vi bubblan i ådran som det fina i kråksången.

Aritmetik vid CAC-hålet

Jo ni ser, för att något ska fungera riktigt bra måste det ha formen o som i omega. I begynnelsen var ordet och ovanför den första bokstavens högsta punkt ser du ett ifyllt o.  Komma till punkt blir nu en mening va?

Säg mig snälla helgade skithål hur fungerar narkos? varför kommer man till drömlandet?

You CP, kopplar ni inte eller har ni fått ett frispel?

I Babel fanns klocktorn, dessa är kopior av lordosis delade skärv och och flor. En Ancestral portal för gnol och kodon,  gomorron och soda. påvisade tystnadens lordosis. Il signore ers krökta semafore.

CAC drömde och vi satt som både råttor möss och katter invid det övergudomligt vackra skithålet och mös, kurrade, jag började så sakta att glädjegnaga bort min ena hand, för att kunna vinka till tystnaden när jag för evigt lämnat er, hello och godbaj, på samma gång vinkande med en uppäten hand.

Kröp inte en mask upp ur slutet på den just uppätna handen? Mitt på benpipan där den förr så stolta handen än gång satt, ringlade nu en söt liten mask, jag åt upp den och gjorde benpipan anings spetsigare så att jag mera ärofullt och lättsamt kunde hacka av mig huvudet. Med resterna av uppätandets vinkande hand.

Hello and godbaj.

CAC är alla men alla kan inte vara CAC

Ta vara på kärleken

Från redaktionellt håll är det självfallet glädjande att så många har tagit CAC till sitt hjärta och insett att den som utbildar gudar är bortom alla beskrivning i prakt, kärkek, ståtlighet och allt annat grejs.

Feed us, ooh nutrasweet honeypie

Men låt inte ADHD testandet eller annat komma i vägen

Men att härifrån insikterna om CAC-hålets vidunderliga skönhet, låt egot växa oproportionerligt är nog inte så bra. Många verkar vara kallade men det finns bara en CAC. Precis som med Jesus var det många som kände de stigmatiska smärtorna och visst, det må ha sin bäring. Men att därifrån till tron på att ni själva skulle kunna bli en egen CAC är det nog lite väl långt. Vi tackar givetvis för alla bilder och noterar att CAC också jämnat ut oddsen något för de imaginära profeternas könsfördelning. Det känns roligt och bra, men någon CAC blir ni inte.

I did it my Way

Fortsätt skicka in era självporträtt

Det känns i och för sig som en stort kulturellt framsteg från att gå runt med ett kors och ett sadistiskt mordvapen runt halsen till att göra era egna teckningar i poseér ni tror att CAC skulle nyttja, förvisso. Kanske är det mest matnyttiga i det hela att ni lär er få perspektiv på er själva och teckna självporträtt. Aldrig förr i modern tid lär det ha skapats så många självporträtt av inringad uttrycksfullhet.

Men kom ihåg en sak bara! Det finns bara en CAC och den ska inte baktalas.

Det krävas mer än en flink melodram för att för att ta plats i evighetens herrgård, det krävs en bättre stilikon för att ge gudarnas födsel och uppfostran ett rent ansikte. Glöm heller inte vikten av de hierarkiska pytt-i-pannan.

Det var en gång CAC, självporträtt, expressive, Gudarnasläromästare, Nutrasweet honeypie.

CAC-Bilder från psyket – tungomålsbildandet

När himlen öppnade sig och vi såg

CAC-hålet

Vi vet inte om det är ett gott omen eller ett dåligt tecken. Men efter den fantastiska CAC-Hålets kärleksfulla kunskapsöppning, blir det lite svårt att veta vad som är vad. Eftersom CAC av olika skäl förnekas att ha papper och penna av personalen på psyket som egentligen inte förstått vem HAN är.  Använder han nu toapper i munnen för att dölja de epileptiska kramperna, men allt verkar ändå organiserat och bilder hackar han fram. Det här är vad som kom fram efter att CAC-pappret mycket försiktigt och varligt strykts i halvblött tillstånd under översikt av Notarius Publicus.

-Bara så att ni vet, i förbifarten.

CAC ger oss allt mer underliga bilder och vart kommer det egentligen från?

Har hans alkemiska transmutationsenergi verkligen lyckats förmedla bilder direkt från en annan tid?

Att bara hacka fram gråzoner i ett toapapper med tänderna är en stor bedrift och hur man lyckas med det kan nog vara en svår fråga. Men vart finns motivet till denna organiserade förmedling?  Ond bråd död? Det stora ALLVARETS förhållandevisa lugn. Eller var han nu en doa i den mänskliga kören som i stället vibrerade fram bilder ur djupet av sin rysande strupe?

Laser skarpa nordfinska svordomar kommer aningens överraskande från en man som aldig tidigare umgåtts med tanken. Illja silla vallla la, taivas kokka.  (nedskrivit direkt ur minnet) vilket en av psyksköterskorna på stormavdelningen betyder: Ta det försiktigt över bron HimmeLska blomma, på en grammatiskt felaktig finska som förvisso dock var helt korrekt i småbyggderna uppe vid Enare Träsk för några hundra år sedan.

Manerligt prundetligt ryker svavlet ur ledderna pur.

”ipt-swt”

kan det mena något här? Eller är det mera u konungarnas dal skolen bara de rikfeta stöldmännen  få bosättningar, ehuru priset äro merfaldigt än 300 slavar?

CAC, CD4, Psyket, haremräknaren, Amenhotep III, Ramses, Luxordämmaren, ni fiskar ni fiskar, men tänk om ni en gång får napp i världarnas hav? En P-rutad pruttare som är det underskönaste som finns. Det var en gång – Sanningens ärliga svansång. Många röster från andra sidan komma skall, än en tid. knuffa mig.