Genom Vindlingarnas Skruvade Skog

ADHD genen?

De som inte tror på genetiken kanske vill slå sig samman i en liten klubb för de genlösa och föra sin kamp vidare på den arenan? Jag längtar personligen efter förkroppsligandet av det resonemanget, kör hårt.

Vi andra kan bara inse hur delar av verkligheten faktiskt ser ut, vilket ofta verkar vara den bästa vägen till att påverka våra omständigheter. När det gäller just ADHD så verkar det vara en hel del gener vilka kan vara tänkbara kandidatgener. Som vanligt säger inte generna allt, snarare bara lägger fram ett grundläggande strukturellt ramverk, vilket sedan utgör basen för våra aktionspotentialer.

GENVÄGAR

Gener vilka undersökts för samband med ADHD. Klicka på respektive genfragment för att kolla vad som DAMP ned. Ser hur just den genen verkar vara kopplad till ADHD fenomenologin.

Genom att klicka på länkarna kommer du till en interaktiv hemsida där du kan se exakt vilka samband som undersökts mellan ADHD och den berörda genen, tills det kommer en maskin som kan ge svar på alla frågorkanske vi får söka i det lilla.

DRD4 dopamine receptor D4 Homo sapiens 200

COMT catechol-O-methyltransferase Homo sapiens

DBH dopamine beta-hydroxylase (dopamine beta-monooxygenase) Homo sapiens 31

DRD2 dopamine receptor D2 Homo sapiens 28

DRD5 dopamine receptor D5 Homo sapiens 27

SLC6A4 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4 Homo sapiens 26

NF1 neurofibromin 1 (neurofibromatosis, von Recklinghausen disease, Watson disease) Homo sapiens 24

SLC6A2 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, noradrenalin), member 2 Homo sapiens

ADHD och undersökta samband med DRD4

Nedan ett smakprov på vad de undersökta sambanden mellan ADHD och DRD4, länkarna nedan har inte full klickbarhet, utan är mer avsett som en gesataltning. Klicka på DRD4 så kommer du direkt till en interaktiv hemsida kring de undersökta sambanden. Nedan följer bara en gestaltning med sämre interaktivitet och begränsad klickbarhet.

CONCLUSIONS: In this unique sample of parents from multiply affected ADHD families, novelty seeking and the 48-bp DRD4 variant were associated with a lifetime history of ADHD. [2005]
In this article the authors examine whether the DRD4 7-repeat allele is associated with performance on a variety of neuropsychological tasks in children with ADHD. [2004]
CONCLUSIONS: Prior reports of an association between ADHD and DRD4 generalize to families recruited through clinically referred ADHD adults. [1999]
The seven repeat allele of the DRD4 48-bp repeat polymorphism (DRD4.7) was not significantly associated with ADHD in the large sample in contrast to our earlier findings in a smaller subset. [2004]
The 7-repeat form of the DRD4 III exon VNTR polymorphism has been associated with childhood ADHD, and recently we have reported its link with attachment disorganization in a nonclinical population of infants. [2003]
On the whole, our results lend credence to the notion that the relationship between the DRD4 receptor and ADHD is complex and may be reflecting linkage disequilibrium between the 7 or long DRD4 exon III repeats and a ’true’ risk allele in this gene or a neighboring locus. [2002]
TIDRU(1) occurs at a location similar to the third intracytoplasmic 48-nucleotide repeat unit in the DRD4 that is associated with ADHD. [2001]
Recent studies report association and linkage between attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and the 7-repeat allele of a 48 base-pair repeat in the dopamine D4 receptor gene (DRD4). [2001]

14 reaktioner på ”Genom Vindlingarnas Skruvade Skog”

 1. Nåja, ingen ifrågasätter väl att det finns samband mellan gener och egenskaper hos människor. Vad man ifrågasätter är att dessa samband är så strikta att generna ensamma skulle bestämma egenskaperna. Allt sker ju i ett samspel mellan gener och miljö. Närmare bestämt har en viss genuppsättning olika effeker i olika miljöer (och till miljö hör både sånt som händer organismen under dess utveckling och liv, men också föda, klimat etc). Därför kan en ”gen för ADHD” under annorlunda omständigheter vara en gen för något annat. Detta låter kanske långsökt, men är välkänt i biologin (ibland kallas fenomenet för ”reaktionsnorm”.

  När man talar om en gen ”för” något så blir det lätt så att man överdriver genens betydelse till att bli den enda avgörande faktorn, när man ofta med samma rätt kunde kalla en miljöfaktor för ”den avgörande faktorn” – i verkligheten finns det ofta inte EN avgörande faktor bakom en egenskap. Vidare så kan ju geners effekt sättas på och stängas av av andra faktorer, så att mängden av olika genprodukter regleras trots bestämda genetiska anlag. De som betonar genernas betydelse utan att tillräckligt tänka över hela denna komplexa problematik riskerar att hamna i en determinism där man tror att ens egenskaper är en gång för alla givna av ens arv, ett synsätt som kan hämma forskningen om andra möjligheter än de genetiska att modifiera egenskaper. (Jag säger inte att du skulle ha missat denna komplexitet, jag försöker bara förklara hur resonemanget går hos dem som kritiserar genetiska förklaringar av egenskaper. De förnekar inte att DNA existerar och tror inte att de är genlösa, t. ex.)

 2. Jovisst, jag brukar själv skilja mellan epigenetik och genetik. Egenskaper kan självfallet slås av och på samtidigt som andra omständigheter gör det lättare eller svårare, dvs gränslanden mellan grundgenetik och epigenetik.

  Anledningen till att man inte hittat någon ADHD-gen är kanske för att det inte finns någon, men det finns några sämre utgångslägen för epigenetiken att arbeta utifrån, beroende på hur anlagen kan brukas i aktuell omvärld.

  Det känns trevligt att få nyansera uttrycken kring det hela tycker jag.

  Tänkte skriva om Tjernobyl och ADHD i en kommande artikel, kanske mer än tidigare belyser en direkt epigenetisk påverkan vilken visat sig vara statistikt relevant. Skulle vara trevligt med konstruktiv kritik på den… Förhoppningsvis kan vi alla bli lite klokare.

 3. Är det i snarare så att det finns adhd-benägna genetiska förändringar? Att vissa genetiska koder gör vissa personer mer disponibla för adhd?

 4. Tjing, hamnade här hos dig igen när jag letade om genetik. Om det är så att du är betydligt mer insatt i biologi och genetik än jag atm, så kanske du kan hjälpa mig att hälla vatten på mitt kvarnhjul ;)

  Det verkar som vi har en väldans liknande bild av Adhd av det jag sett, vilket är kul, för det verkar vara så att många nöjjer sig med halv sanningar. Hur som helst, om du har tid och ork, så får du gärna kika in hos mig och säga vad du anser av det jag skrivit, samt alt ge mig lite extra ideer.

  http://www.mirhepo.se

 5. Det är korrekt det finns ingen ADHD gen och det kommer antagligen aldrig hittat någon. Att en diskussion om ett fenomens grunder är kontraproduktiv tillhör nog ovanligheterna.

  Det finns genetiska samvariabler som i stark grad ökar på % talen att få ADHD, det är vad forskningen egentligen säger. Har du hittat en bättre sammanfattning än i hyperlänkarna ovan så meddela mig gärna var.

  Att inte ge personer oavsett vad deras säregenskaper är en ordentlig omtanke är något som kan bli oerhört kostsamt i längden. Att ta hänsyn till var människas egenart kan som vi sett många exempel på tvärtom bli billigare om det nu bara är ekonomi vi ska stirra oss blinda på.

 6. Tittat på Russel Barkley i videon till höger där tar han upp just de gener som för med sig ökad incidens.

  Håller med om en hel del, men som du säkert ser så stämmer det inte alls överens med vad jag skrivet om tex Tjernobyl och prenatala stressfaktorer vilket han också tar upp men inte drar någon slutsats av. Äktenskapet mellan beteendevetenskap och genetik är det ingen som idag egentligen har någon större kunskap om, men att utesluta det ena eller andra vilka en del gör är enligt mitt förmenande helt fel, några sådana slutsatser kan vi icke dra. De påverkar varandra oerhört nära och det Tjernobyl lärde mig är att den sociala faktorn är något som inte går att utesluta.

  Kan du komma till någon annan slutsats berätta gärna varför.

 7. Måste göra ett tillägg då på den tidigare kommentaren, nu när jag läst ordentligt och klurat lite.

  ADHD genen?

  Ett sådant här inlägg är kontraproduktivt på sätt och vis. EN sak är spikad. Det finns ingen unik ADHD gen. Däremot finns det en väldigt massa diagnostiserade med samma genotyp grupp och gen alleler aka mutation variant.

  ADHD diagnosen baserar sig på behaviorism och anti-genetik. Biokemister, genetiker, sociobiologer osv kommer att sänka hela psykiatri som den är idag.

  Om du själv hade skrivit alles för hand, med egna ord så hade jag nog läst det, för det skulle vara intressant att veta din åsikt och kunskap om detta.

  Dom enda framsteg inom abc forskning idag när det gäller Adhd är just inom genetik, biokemi och neurovetenskap som forskar om stress. Men kanske inte på sättet som APA, Socialstyrelsen och svensk psykiatri hoppats på.

  Bilden då, som kommer fram tack vare att mina gen alleler har börjat kartläggas så börjar man förstå att det borde stå Stress istället för Adhd på läkarintyget.

  Men whatever. Dom som får Adhd diagnosen har ju vår genotyp grupp oftas då. Men det måste till mer än en organism med visst DNA för att få till en viss fenotyp som man kan kalla ADHD, och det är inte ens en fenotyp utan en obsolete diagnos som biter sig kvar.

  Lättast är att dra ett IQ test i.o.m att Seven repeat allel är inte direkt assoccierad med ADHD utan med intelligens. Dom som har D4R7 har +20 minst högre IQ än snittet. Den är även uppmärksammad tillsammans med fenotypen utforskande, ifrågasättande osv.

  Jag vet idag att Sverige inte har möjlighet att hjälpa alla som lider av stress relaterade sjukdomar. Så dom säger att vi har adhd och petar i oss uppåttjack för att vi inte ska gnälla. Problemet löst lätt och billigt. Sök på Stressforsknings institutet i Stockholm och ring å fråga vet’ja. Vilket fungerar toppen ju, alla är ju glada, eller hur?!

  Genetik är intressant för oss som tycker det är kul, är viktigt för forskare som vill förebygga att man blir knepad och åker på dom biokemiska processer som leder adhd diagnosen man inte bett om i första hand. För personer som redan har problem så spelar inte genetik in någonting, annat att man vet vem ens föräldrar är. Det finns ingen teknik idag för att modifiera ens färdiga genotyp aka DNA idag.

  Det genetiken kan göra är att ändra samhällsstrukturen och mentaliteten så att vi inte blir fuckade av psykiska stressorer som kickar igång CRH hormonet och Kortisol som i sin tur kör igång binjurar med en överproduktion av serotonin, dopamin, adrenalin, noradrenalin m.m och sabbar hela endokrina systemet, lymfatiska systemet, autonoma nervsystemet (sympatiska nervsystemet främst) osv, har man koll på sina gener, biokemi och signalsubstanser så vet man hela händelseförloppet, samt kan lista ut hur nyttigt det är att tvångsköra systemet ännu mer.

  Psykiatrin skiter i dessa biverkningar pga att dom behandlar vissa områden i hjärnan och hur du mår just nu, om du dör av deras behandling om 10 år är det ju’nte deras problem?!

  Vad genetiken förklarar för mig är att:

  Mitt DNA som är dom gen alleler nämda tillsammans med ADHD med största säkerhet. Det har blivit fastställt av psykiatri genom att dom har kartlagt min fenotyp och förlitat sig på emperisk kunskap. (Detta är lågbudget varianten för att fastställa DNA. Istället för riktigt DNA test som är dyrt dyrt att slösa på bokstavs luffare).

  Men då. För att det ska bli till Adhd inne hos den okunniga läkaren då?

  Mitt DNA aka Genom. Stress i någon form som är negativ, t.ex post trauma stress.

  Detta leder till att min fenotyp blir moddad till det sämre, och jag uppmärksammas av psykiatri på ett el annat sätt.

  Idag så har jag botat dom mesta problem med min knepade fenotyp som beror på PTSD och min genotyp.

  Utan mediciner, stress, negativa miljöer etc så har jag självlagat mig automatiskt med det mesta. —> hela Adhd diagnosen, minus dom biokemiska följdsjukdomarna som PTSD ger, som t.ex hjärtattack, infarkt, autoimmuna sjukdomar, cancer, ämnesomsättnings problem, cellrelaterade problem osv osv.

  Apråpå ADHD fenomenologin. Det här är ju inte genetik, utan beteendevetenskap som knyter beteenden till olika baspar som bäst då. Men i grund så är detta psudovetenskap som inte passar i samma burk som med riktig praktisk vetenskap där man tar stöd av konkreta fakta. Jag gillar filosofi överhuvudtaget. Men avarter som flummiga grenar med varselblivning osv kastar jag i samma soptunna som behaviorism som gör att svenska myndigheter har kunnat smita ifrån kostnaden att ge mig sjukvård tidigare på.

  Det som inte gjorts ännu är att kartlägga den grupp som inte får diagnos och har våra gen alleler i hur deras fenotyp fungerar som beror på genotyper + psykosocial miljö= vår personlighets typ, för att sätta en norm för vår grupp i helhet då. Men det kan man ju inte förvänta sig av Harry Potter forskare.

  Ett litet PS då: Om man stödjer ADHD diagnosen till 100%. Anser att man har ett NPF, och inte är biokemiskt sjuk av stress reaktioner. Så ska man nog inte tala så högt om dessa gener el relaterad forskning. Denna forskning försöker att förmedla att diagnosen är fel utformad i grund då. Samt att NPF är ju bara för att lura oss korkskallar då.

  Jag hajjar inte om du är för eller emot den här genetik forskningen?

 8. Ja ja nenne!
  Det är mycket som kan ge genetiska skador eller genetiska effekter? Vitaminer kan både skydda och stjälpa vilket vid såg med betakaroten och rökning.

  Har du något kreativt att komma med som du kan bevisa är bättre än medicineringen då? Jag tror de allra flesta är intresserade av just den vägen problemet är att det inte visat sig fungera speciellt bra, eller? omega-3 och zink kan hjälpa en bit visst, men sen då?

 9. Vitaminbrist ger genetiska skador. Om man bortser från det så är felet än en gång att man egentligen inte vill djuploda någon fråga/undersökning utan tyvärr bara försvara medicineringen! Alla dessa drabbade skulle finna en stor gemensam nämnare, deras kosthåll under uppväxten, detta bidrar med så stora konsekvenser.

  nenne

 10. hej och hå jajja nenne då!

  Är personligen uppfödd med ekologisk mat men det kanske inte har så mycket i artikeln om genetik att göra? Ingen här har sagt att rökning är bra såvitt jag kan se, däremot kan vi inte blunda för att folk röker. Om det är normalt eller inte får andra bedöma utefter sina egna kriterier.

  Att odling av grödor med mycket gödning minska ned andra ämnen är tämligen fundamentalt. Att forskning ska ifrågasättas är något inte ställer oss som motstståndare till, det är vetenskapens själ att sättas i fråga, det är vetenskapens själ att ständigt vara kritisk till sig själv och det görs i otillräcklig grad. Men vad har det med genetiken bakom ADHD att göra?

  Har du något bra att komma med så varför inte bevisa det? Det är många som pratar ganska mycket vitt och brett om vad som är bra men få som visar att de verkligen har något som är bra, eller hur?

  Frekvensen av cancer hos mörkhyad befolkning är väl ändå inte samma som hos den vita människan eller? alltså finns det väl genetiska skillnader och det är väl ändå dem vi talar om här? Även om de epigenetiska faktorerna är nog så stora, så verkar det också finnas ett genetiskt sårbarhetsfundament. Motsätter du dig det?

 11. ”Vitaminer kan både skydda och stjälpa vilket vid såg med betakaroten och rökning.” Hade aldrig hört talas om detta men en sökning gjorde klart vad det var fråga om….
  Hoppas att du inte negligerar det faktum att detta rör syntetiskt betakaroten? Vad man i laboratoier ägnar sig åt borde förvåna och chockera fler människor. Syntetiskt vitamin är inget annat än ännu ett försök att tjäna pengar på, om produkten fungerat har de tydligen inte varit intresserade av! Du får själv räkna ut hur länge. Tycker du Rakel, att rökning är normalt? Har det med frihet att göra?
  ———————————————–
  Det finns inget kreativt i vad jag vill säga.
  Om vi genom vår kost kan få alla näringsämnen så har jag inget annat svar. Tyvärr kompliceras detta faktum av att konventionell odling i stort sett förstört alla möjligheter till odla kvalitativa produkter, dvs mat, om ingen tror att det är det vi lever av, kan jag sluta skriva. Om du inte inser att ”lever av” innebär att din kost, det du äter, ska din kropp bygga upp sina celler av, så kan det kvitta hur vi lever. Konventionellt odlad grönsaker har dålig hållbarhet. Att dessa förkastliga odlingsbetingelser INTE går igen i produkten är en myt som branschen gärna underhåller. Om dina nyköpta tomater får mörka fläckar efter några dagar i kylen så beror det absolut på överdriven gödsling. Samma skäl gör att löken förstörs alldeles för fort. Lök är för mig något som kan förvaras en hel vinter…..

  Om du ska göra något kreativt istället så smaka på en nyplockad tomat, helst ekoodlad. Gå till ICA och köp en påse av deras ekologiska morötter. Smaka……

  Fyll tanken på din bil med något annat än den är avsedd för och se reaktionen? Kroppen är en långt mycket mer avancerad organism men behandlas som något helt annat.

  För övrigt är forskning mestadels driven av vinstintressen. Senaste framsteget ”man ska kunna stoppa i sig läsk och bullar utan att bli fet”, säger inget mer……….

  Om filmen fördärvet kan man säga, så betyder det väl ingenting att forskningen inte tålde någon som helst granskning. Inte så sällan kommer detta faktum alltid att upprepas.

  Titta på hur det gick till när Aspartam godkändes.

  Lycka till Rakel.

  Mvh // nenne

 12. Detta med gener är ganska intressant ändå… Jag har blivit diagnosticerad med ADHD, har en dotter med ADHD och en son med Aspergers syndrom. Utan tvekan är Aspergers syndrom ett ”riktigt” handikapp medan ADHD är mera ifrågasatt. ADHD finns inte med i autismspektrumet, trots att ADHD och Aspergers är extremt lika tillstånd till mångt och mycket. Är övertygad om att ADHD och Aspergers och andra former av autism har släktskap med varandra. Det är tom kanske samma tillstån fast i varierande grad… eftersom så många som har familjemedlemmar eller släktingar med ADHD även har Aspergers i familjen eller släkten eller tvärtom…

 13. Det finns definitivt stora likheter. Så är det tveklöst och sambanden verkar ganska klara när det gäller sårbarheten för symptomen rent genetiskt, vissa markörer ökar sannolikheten och när de kommer tillsammans så förefaller effekten bli synergistisk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *