Att diagnostisera ADHD – Via Sensorisk feedback

En del kanske missade det tidigare inlägget om att diagnosticera Schizofreni, men visst var oviljan att svara på frågeställningen ändå ganska intressant, för svaren om schizofrenins biometriska detektion kan låta schizofrena, vilket kanske säger en del om de förutfattade meningar om schizofreni som finns.

Samma teknik som beskrevs i det exemplet  kan självfallet också användas till att diagnostisera ADD och ADHD. Tekniken bygger på att registrera hjärnstammens respons-mönster på ljudmattor och ser ut att kunna utvecklas vidare en bit, redan nu bedömer man dock sig ha en 90% sannolikhetsgrad för att kunna säkerställa en adekvat diagnosbild. Vilket ur flera aspekter kan vara en ganska så intressant utveckling – Dels att komma bort från det psykiatriska godtycket vilket jag tror att många fått nog av – dels att få en objektivare och mer vetenskapligt säkerställd grund för diagnosställandet vilken kanske ger lite mer att tugga för de personligheter som har ett tvångsmässigt behov av att ifrågasätta ADHD.  För att säga emot objektiva biometriska data med en konklusiv respons bild av medicineringens effekter kan kanske bli oöverstigligt svårt.


Senso-Detect via hjärnstamsresponsen

Just en närmare utfallsanalys av medicineringens sätt att påverkar grundläggande funktionsnivåer, som till exempelvis sättet man hör och uppfattar ljud på kan också antagligen vara med och tydliggöra att vissa medicineringar faktiskt kan framkalla ett större oberoende och det är just av den fundamentalt enkla anledningen de används. Ingen vettig förälder vill nog medicinera sina barn bara för skojs skull. Just därför anser jag det oerhört viktigt med en kvalitativare diagnossättning byggd på de biometriska data som levererar det psykometriska utfallet i beteendeutövningens alla profiler.

Vad tycker ni om diagnosmodellen och vad skulle kunna vara negativt med den jämfört med andra sätt att diagnostisera? Vi vet ju sedan tidigare att många verkar slåss om makten det ligger i att diagnostisera.

Affärsvärlden,  Ny Teknik om Sveriges 33 hetaste företag  Ny Teknik kort notis. Sydsvenskan lite om produktutvecklarens vardag och värld. Sydsvenskan om det förbättrade diagnosstödet för läkarna.  Newsdesk kort om vilka företag som står på den heta listan.  SvD Ljud avslöjar schizofreni, Ny Teknik Schizofreni gav skånskt innovationspris,  Ny Teknik avslöjar självmordsrisk.  ADHD Center om ökad förskrivning av narkotika till personer med ADHD men tar inte konsekvensen och berättar om det goda med en fungerande medicinering och Barns rätt till en god utbildning även om de råkar ha ADHD, Anna Kettner har dock tittat på frågan.

Läs även andra bloggares åsikter om Diagnosutveckling, CNS-Feedback, Diagnostik, Hjärnstamsrespons, Sensodetect, ADHD, ADD, Ökad dödsrisk för Schizofrenas barn AB.

2 reaktioner på ”Att diagnostisera ADHD – Via Sensorisk feedback”

  1. Wow! Det där är bara så imponerande. Hade jag haft riskkapital så hade jag bett på mina bara knän om att få investera i bolaget.

    ”Vad tycker ni om diagnosmodellen och vad skulle kunna vara negativt med den jämfört med andra sätt att diagnostisera?”. För mig är möjligheten för en diagnosmodell som denna vacker. Man kan nog lättare undgå förvirring om vad som är psykologiskt utvecklade reaktioner och betéenden, vad som mer ska ses ligga i en persons personlighet, och vad som egentligen är en något annorlunda neurologisk funktion hos en hjärna.

  2. Precis och därmed också möjligheten att forma en sko som passar framstegen av dessa individers egna o-beroenden och potentialer. Förhoppningsvis långt innan några sekundära skador tillstött av en okänsligt och förnekande samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *