Etikettarkiv: Lex Maria

Erbjuda Maria åt profeterna?

VANVÅRDEN I VGREGION


Jesus med den oskuldsfulla Maria

Gratisservice åt profeterna?
Har funderat lite vad vi ska erbjuda de pseudovetenskapliga profeterna
Och om jag ska göra en Lex Maria anmälan med anledning av Vgregionens mycket speciella inställning att vägra nymedicinering av vuxna med ADHD. Det står i och för sig ganska tydligt hos Socialstyrelsen, att det är vårdgivaren som måste anmäla fel eller skaderisker inom vården, men jag har inte hittat något som säger emot att någon annan kan göra en anmälan enligt Lex Maria, någon som kan ämnet och är insatt i prejudikaten?

Skulle vara trevligt och nyttigt och höra andra aspekter på vad som bör göras åt detta scoop som vgregionen ägnar sig åt, vilket går helt emot klinisk/praktisk erfarenhet. Att det är tveksamt är vi nog många väldigt överens om. Men vad att mera göra?

Pseudovetenskapen emot Internationell konsensus
SVT rapport kommer i kväll att berätta, (om inga andra nyheter ”kommer i vägen”) att de berörda medlen rekommenderas av Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté.

Vilket gör det än mer uppenbart att en grupp i Göteborg ledd av en gynekolog påstår sig ha mera kunskap än de Europeiska myndigheternas egna expertorgan. Så mycket kunskap att de kan vägra nymedicinera vuxna. Är det inte ganska imponerande, har vi en ny profetisk messiasfigur bland oss? Då kanske Maria är en regal väg att gå för våra profeter?

Nuläge
Socialstyrelsen har redan uppmärksammats på tveksamheterna men ingen Lex Maria anmälan är gjord.

Bakgrund
VGregionen har under lång tid kreativt undvikit att ge personer med ADHD bra vård, ursäkterna har varit väldigt varierande men den vanligaste har varit påståendet att det visst erbjuds bra vård. Ett påstående som självfallet inte bör hålla vid en statistisk granskning av antalet behandlade personer med ADHD, eller diagnostiserade med för den delen. Beror det på ett statistisk mirakel från herren Jesus själv eller på att vården är rejält undermålig? Tja, fundera själv.

Kapitel 4 paragraf 1 ur Lex Maria från Socialstyrelsen: Anmälan kan gälla:
-utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling eller rehabilitering som varit motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,
-felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling,
-felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patienten eller närstående,
-felaktig, otillräcklig eller vilseledande instruktion eller information till personalen vid information till personalen vid behandlande eller mottagande vårdenhet,.

Någon som själv tänker göra något åt det hela, eller har några konstruktiva förslag?

Läs även andra intressanta åsikter om ADHD, VGregion, vanvård, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Lex Maria,