Etikettarkiv: grisögonkotletter

Teknologiskt Elektrifierad dödskramp

En mör bit för din tanke

Ja det var viktiga frågor om mörningen av den mellanmänskliga massan som Concerta ADHD Coach tog upp på sitt egenhändigt hallucinerade seminarium häromdagen, så finns det trotts allt inget samband mellan den allmänna slaktekologiska landvinningen och psykopati. Men hur får vi igång de verkligt genuina Köttmörningsteknologiska framstegen? Kanske genom en sjungande ko eller genom att knulla den? Eller hur kan vi på bästa sätt njuta av deras kroppar? Om vi tar några sådana exempel kanske verkligheten känns renare och du kan få en rakare rygg i din kamp mot allt ont?

Sjunkande kossor på helium

Genom att tillsätta olika grader av likström till struphuvudets smådelar går det alldeles utmärkt att få fram olika tonarter efter att ha finkalibrerat likets stämband inför den objektiva likströmmen. Kopplar man sedan in ett aggregat med tryckluft låter det precis som kossan sjunger fast i rena tonarter, dock har tryckluften en viss uttorkande effekt på membranen så helium är att föredra pga av nötkreaturens slemhinnor och dess nästintill oändliga känslighet för uttorkning.

Men just den där bråd djupt intellektuellt oärliga liknelsen med varför knullar man inte djuren och låter dem leva i stället för att slakta dem och tillfredsställa sig på deras kroppar på det viset, det är något du kan leva och dö med va?

Vi är noga med det etiska i debatten så vi tar inte upp exempel med kofittor som kopplats till dödskrampsaggregaten och kompressorerna för att sjunga folkhemsbluesen. Vi leker väl för hellskotta inte med korv-råvarorna! Nej så här går det till i stället i vårt teknologiska slakthustänkande. AB om att sluta äta kött. Rösta bara i EU så ordnar sig allt, eller?

De tekniska framstegen

Rosa Dökött?
För att likdelarna (som vi inte knullar, bara dödar och äter) ska ha en aptitlig rosa färg underlättar Nitriter och nitratsalter. De ger köttet en ganska stabil rosa färg genom att omvandla metmyoglobulin till nitrosmyoglobulin.

Tyngre dödkött?
För att få de duma likdelarna att suga åt sig lite mer billigt vatten kan man med fördel använda fosfater i ganska små mängder, men oftast brukar man då tala om att öka på den vattenbärande förmågan.

Förstärka dököttets integreringsprocesser?
För att bättre få det ökade vatteninehållet att samsas med fettet i likdelarna så kan man tillsätta emulgeringmedel, vilket anses förbätra likets viskositet, struktur och konsistensiella välbefinnande och annat som ökar produktkvaliteten för den medvetne och kräsne konsumenten av det Svenska likdelarna.

Likström i vågor för stimulering av lik ribban
inför den bortersta kantringen när köttet närmar sig det separerande slaktbandet och inpackningen i lite vita plastlådor med lite rosagörande så åtestår mörningen. Nästan alla svenska slakterier använder i dag El-mörning för att djuret snabbare ska få en kvalitativare likkramp (rigor mortis) Genom att snabba upp en kvalitativ likstelhet förhindrar man att likdelarna drabbas av kall-rampfeber och de så kallade kylsammandragningarna vilka gör det arbetsammare att sätta i sig liket. Segt helt enkelt sunkare därm, nått å suga på?

Krampmörningen av likriktningens blinda hiss
Därför stimulerar man den naturliga likstelheten genom att skicka fräsiga elimpulser längst de befintliga nervbanorna. I Sverige har vi valt att kalla denna metod för impulsmörning, den brukar vanligtvis ske innan den normala likstelheten satt in. Själv undrar jag om det inte vore bättre och mera moraliskt försvarbart om vi knullade djuren och lät dem leva. Vad tycker du låter rimligast ur djurets synvinel?
Hallå eller? Vilken modell har du då?

Att vi nyttjar djurets kropp för våran egen njutnings skull vet vi väl redan va? Men vill du erkänna det, då är det väl bättre att gnälla på alla andra va? Nu måste vi ta tag i den svenska kvalitetsdebatten eller hur? Svenska likdelarnas distributionsnät måste få en etiskt turbofläns, kanske en liten vimpel med texten, ”holy cow” eller något sånt?

Läs även andra bloggares åsikter om Likriktad Rampfeber, Slakthusromanticiteten, Kofittskovens senapspistill, Ketchupsanalytisk pilsnertilltugg, grisögonkotletter, Blodbanksfärs, Dödskrampspangea, Adidas Dödssprintning, Det svenska djurskyddet är bra för likbitarna, ett enormt starkt skydd nu dessutom med förstärkt omtanke tack vare EU, eller något annat.

Det finns inget viktigare än sexifieringen och militariseringen av populärkulturen, därtill måste också alla fås delaktiga i ett likriktat ansvar mot allt främmande som alltid är ont, då det också alltid är generaliserade och stereotypt onyanserat. Men sådana är det, vet du väl. Lär dig att blunda.

Detta är ett datorskrivet meddelande, programmet ber alltid om ursäkt för alla likheter den kan ha med eventuella verkligheter. ICKE INDUSTRIELL slakt är ett ofog som måste stävjas, kortare resor innan slakt är en välsignelse för djurens likriktning.

nns nästan lite som ADHD och ADD på Japanska eller, näe, faktiskt inte alls.