ADHD i Vgregion, nonchalansens tempel

bilden från LMV

Expertgruppen som vet mer om ADHD än internationell expertis
VGregionen noterar tvärtemot internationell expertis och internationellt koncensus att det saknas stöd för metylfendidatbehandling av vuxna. Vi bör således kunna bjuda in Läkemedelsverkets egna experter och internationell expertis för att kunna studera vad Hans Holmbergs panelgrupp kommit fram till. Vilket stöd har de hittat som säger att det är lämpligt att inte medicinera vuxenadhd kontra det som säger motsatsen, är nog svårt att förstå, för vilka vetenskapliga data har de upptäckt som är starka nog att upphäva ett internationellt koncensus?

ADHD är ett tillstånd som man föds med och som kan avklinga i symptom med åren men som egentligen aldrig växer bort, så varför det är ok att behandla barn men inte vuxna med ADHD som har samgenetiska variabler som orsaksgrund förefaller svårt att förstå rent logiskt. Är inte genetiken fin nog för kvalitetsgruppens genetiska rasprofil och hållning?


Kafkaistisk renässans
Men en del verkar tacksamt ta emot nyheten, konstigt nog kommer de också från Vgregion Notera gärna skrivningen ”nominerades till processen” det är mer än kafkaistisk barnålder, mera guldåder. Vaskarna kan nog finna en hel del godmodiga små guldkorn i detta språkbruk. Man bedömer det lämpligt att inte sätta in en medicinering som fungerar bra på de vuxna som använder det och detta motiverar man med ”kvalitetstekniska skäl”. När nu dessutom de Europeiska organet rekommenderar behandling med medlen.

Göteborg är iofs sedan tidigare känd för att uppskatta just internationella möten med nyskapande sten och kilskriftspråk och ett allmänt gott förtroende mellan medborgare och myndigheter råder, där alla lever lyckliga och glada i fullständig harmoni sedan flera miljoner år tillbaka, eller åtminstone några år.


Resultatet blir att de som trotts hångarantin inte fått annat än hån och fått stå utanför vården nu får vänta ytterligare längre, förvisso är det sant att de dör folk i vårdköerna, men som de flesta säkert förstå blir ju faktiskt köerna kortare då och vem vill inte det? När vi vet priset på de mesta kan vi som sagt strunta i värdet på allt.

Kronisk logikbrist
Bristen på logik ser man extremt klart om man bara analyserar vad som har blivit rekommenderat att inte skriva ut. Concerta skall inte skrivas ut. Men det går däremot bra med Strattera som är jämförligt i pris men som vi förstått det mindre effektivt. Logik? Javisst för Stratterakrängarna är det säkert ett logiskt beslut, men kanske också bara för dem, de flesta andra kan nog med gott fog vara mycket skeptiska till de tydliga logikbristerna som verkar återupprepa sig när en ”kvalitetsgrupp” går in och påstår saker tvärt emot den kliniska erfarenhetens samlade evidens såväl som internationell koncensus. Vågar man fråga vad expertgruppen HTA egentligen kostar? Eller hur de kan ställas till ansvar inför de fattade besluten?

Ett tidskronologiskt paradigmskifte?

Upphör behandling med cs att fungera på vuxna som har kvar sin ADHD, ja då står vi inför ett tidskronologiskt paradigmskifte som har extremt lite stöd i den vetenskapliga litteraturen. ADHD är nämligen inget tillstånd som bara upphör, det har det aldrig varit och kommer aldrig att bli, däremot kan symptomatologin minskas och det gäller främst hos unga pojkar.
Vgregion har i sina egna prioriteringsriktinjer adhd inte med ett enda ord nämnt amfetamin som är den äldsta medicineringen mot adhd känd av mänskligheten, de verkar bara tala om concerta som är dyrare. Och logiken? Ja, den är lika stark som om de vuxna med svår ADHD plötsligt skulle sakna effekt av medicineringen bara för att de blivit vuxna. Det är däremot sant att ADHD tenderar att minska med uppväxten men det är en helt annan sak.

Hångarantin
Att ens påstå att vi har en vårdgaranti är ett mycket djupt och substantiellt hån, eftersom vi inte är garanterade någon vård! Varför då kalla det en garanti när det inte är någon?

Vad det däremot är, är ett gediget och renodlat hån mot de utsatta grupper som man friskriver sig ansvaret från med en garanti som inte är någon garanti, då gruppen nu har fått allt utom just vård. Vi vet att obehandlade personer med ADHD rent statistisk inte tenderar att gå en vacker framtid tillmötes, så ska vi förneka dem deras förintelse av möjligheter och sätta alla i ett koncentrationsläger så att de lära sig att koncentrera sig?

Kriminaliteten bakom det statistiska miraklet
Hade man bara från statligt håll varit lite mindre kriminell i sina tankebanor hade man fört statistik över diagnosfördelning och läkemedelsanvändning per region för då hade det oundvikligen stått klart att diskrepanserna mellan regionerna måste förklaras med gudomliga mirakel i friskhet på sina håll alternativt med en så usel vård att diagnoserna inte ens har blivit ställda – ett ultimat sätt att ha en frisk befolkning i regionen va?

De säljer sina bokstavsbarn men förstår dem inte
När AB skriver om att var fjärde landsting inte klarar av vårdgarantin har inte AB ens brytt sig om att först konstatera det basala faktumet att det som kallas vårdgaranti ald
rig varit en garanti för att få vård, så varför kallar bokstavsjournalisterna det då en garanti? vet bokstavsjournalismen inte vad garanti betyder?

Är det ständigt så viktigt att gå i statens ledband? Tydligen viktigare än folkhälsan och vården? Men påståendet bygger på det grundlösa antagandet att alla vårdbehov är kända inom vården, vilket de aldrig har varit.

Journalistikens Bokstavsbarn – Ordens rätta bemärkelse
AB struntar i att att jämföra statistiken bakom de oskrivna diagnosbilderna blaskfullkomligheten överstiger alltid osedda, odiagnostiserade och därmed också ohjälpta delarna av medmänniskor i behov av vård. Varför skulle AB bry sig om verkligheten, de är ju bara lösnummer som gäller. Men de måste ändå notera att var fjärde får vänta för länge, vilket med stor sannolikhet är en betydligt underdriven siffra. AB och DN och SvD, Ystad allehanda, TV4 kopierar TT’s felaktiga information rakt av som den uppmärksamma trollhare noterar, kanske journalister kan lära sig att hålla reda på sina bokstavsbarn, de så kallade orden? Är verkligen vikt och längdtillväxt en biverkan av medlen? När ska journalisterna lära sig mera av sina egna bokstavsbarn – de s.k. orden?

När de beskriver verkligheten blir det mycket edit, medan judit inte får ens någon undersökning, hur ska man då kunna säga att hon är i avsaknad av medicinering när hon inte ens fått någon diagnostisk prövning? Det är så grunderna för det statistiska miraklet ser ut. Det är heller inget mirakel det är en del av en planerad hånfullhetsstruktur kallad vårdgarantin. Vgregionen skriker i örat på de hjälpbehövande:

-Ät våra förljugna skitord era grisar!

Det är vad man egentligen säger men för att det inte ska verka lika illa som det är lägger man inte det med lite papper emellan. Ojdå vårdgarantin fungerar inte version 5812, när får vi höra den då? Svar: det har aldrig funnits någon vårdgaranti så varför ens prata om den? Klart att det som inte finns inte heller fungerar, vad trodde du egentligen?

Varför mäter inte socialstyrelsen?

Vi har tidigare varit på socialstyrelsen lokalt om att få en mätning till stånd som kan påvisa praktiken bakom de statistiska miraklen, där gotland tydligen har 7 gånger så många med ADHD som andra regioner, men Socialstyrelsen väljer att skylla uppåt och hänvisa till att de behöver regeringens eller socialdepartementets order för att agera i folkhälsans intresse. Då får vi väl skicka frågan vidare till Maria Larsson och Fredrick Reinfeldt då, för Socialstyrelsen verkar inte själv vilja sticka ned näsan i den fullständiga orimlighetens getningbo, då står det ju ganska snabbt fullständigt klart att det som en del kallar vårdgaranti, inte rymmer ett enda mått av någon garanti.

– varför så rädda för verkligheten?

ADHD ett genetiskt betingat syndrom i det moderna Europa som ständigt ska vara utsatt för andras diskriminerande stigmatiseringar, när skall man inse att det inte är något annat än renodlad genetisk diskriminering. Och sedan när kan den anses vara rimlig?

Läs andra opassande eller intressanta bloggares åsikter om ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, VGregion, Hångarantin, vanvård, Kafkaistisk Kvalitet, Hångarantin, förljugenhet,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *